Vertrouwenscontactpersoon

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is het uitgangspunt van HV Olympia.

Pesten, agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie (ongewenst gedrag) verstoren dit.
Het komt voor dat een van de leden hiervan het slachtoffer is, zonder dat de leiding dit merkt. Vaak ook omdat het slachtoffer er niet over wil of durft te praten. Om te voorkomen dat leden hiermee rond blijven lopen of zelfs het plezier in het sporten verliezen zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld binnen de NHV.

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor alle leden van de club, ook voor ouders van leden, trainers en andere vrijwilligers/ belanghebbenden. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, zoekt samen naar oplossingen en heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen. 

“De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen”

Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon van het NHV? Neem dan contact op met