Aanmelden nieuw lid

Wil je je aanmelden als lid van onze vereniging?

- vraag je trainer/leider voor een aanmeldingsformulier of
- download hier het aanmeldingsformulier. Lever dit samen met een recente pasfoto in bij het op het formulier vermelde adres.