Aanmelden nieuw lid

Wil je je aanmelden als lid van onze vereniging?

- Vraag je trainer/leider voor een aanmeldingsformulier of download hier het aanmeldingsformulier, lever dit samen met een recente pasfoto in bij het op het formulier vermelde adres.

- Let op: hierbij hoort deze toestemmingsverklaring waarbij je kunt aangeven dat je kennis genomen hebt van de privacywet van HV Olympia en je akkoord gaat met de inhoud hiervan.